CK Revisioner är medlemmar i FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare.