CK Revisioner är medlemmar i FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare.

2017-07-01 Ny hemsida

Nu börjar den nya hemsidan ta form.
I dessa inlägg kommer vi framöver att sporadiskt publicera kortare texter om aktuella ämnen som är relevanta för våra kunder.